Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki

Stipend fra Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki utlyser i år forskningsmidler for inntil kr. 170.000,-.

FORSKNINGSFONDET FOR CØLIAKI

 

Forskningsstipend 2012

Søknadsfrist: 1. mai 2012

 

 

Om Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki ble stiftet med det formål å fremme forskning innen medisinsk, ernæringsmessig eller sosial sektor. Forskningsfondet er opprettet ved hjelp av innsamlede midler og gaver i 1979. Fondet har eget styre som foretar utdeling av stipend en gang i året.

Midler 2012
For 2012 er det vedtatt at det kan deles ut inntil kr 170.000,-. Forskningen må særlig rette seg mot medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sider ved diagnosen cøliaki. Søknaden må være skriftlig og begrunnet, og vedkommende som får stipendet må kunne avgi rapport om bruk av pengene.

Henvendelse
NCFs kontor er sekretariat for fondets styre. Ta kontakt med oss hvis du kan tenke deg å gjennomføre et forskningsprosjekt på dette området, eller send søknad direkte til:

 


Forskningsfondet for cøliaki

Norsk cøliakiforening (NCF)
Postboks 351 - Sentrum
0158 Oslo


Telefon 22 40 39 00 / 22 40 39 15

Fax 22 40 38 75
E-post           post@ncf.no