Nutrition Care Process/International Dietetics & Nutrition terminology

Tilbud å kjøpe pocket utgave (svensk/engelsk) som trykkes i høst. I 2003 startet American Dietetic Association utarbeidelsen av en metode som har som mål å standardisere kliniske ernæringsfysiologer og dietisters arbeidsmetode. Prosessen heter «Nutrition Care Process» og forkortes med NCP. Samtidig med utarbeidelsen av arbeidsmetoden ble det utviklet standardisert terminologi eller språk med koder (IDNT). Arbeidet har pågått i snart 10 år. ADA utgav den 3. versjonen i 2010. De senere årene har dette initiativet fått full aksept av både den internasjonale dietetiker forbundet (ICDA) og det europeiske (EFAD).

Lene Thoresen og Sissi Stove Lorentzen var i Stockholm den 21.mai og fikk delta da det Svenske Dietist Forbundet hadde konferanse for deres medlemmer om NCP og IDNT.

Ved Universitet i Oslo er det bestemt å undervise studenter ved profesjonsstudiet i klinisk ernæring i NCP og IDNT slik at studentene læres opp til å bruke NCP som metode i utredning og behandling av pasienter og bruke IDNT for å lære et profesjonelt og presist språk innen medisinsk ernæringsbehandling. Universitetet i Oslo ønsker å samarbeide med Universitetet i Bergen, KEFF og HDIR for å få innført NCP og IDNT i helseforetakene. På sikt ønsker Universitet i Oslo å samarbeide med KEFF med å tilby kurs for alle kef’er i NCP og IDNT.

Arbeidet med å oversette NCP og IDNT  til  norsk (tilsvarende den svenske utgaven) er så smått begynt etter initiativ fra Universitetet i Oslo.  Den norske utgaven vil tidligst være ferdig til 2014.

Dietistenes Riksforbund (DRF) har tilbudt kef’ene i Norge å kjøpe den nye svensk/amerikanske pocket utgaven som vil bli trykket høsten 2012.  DRF arrangerer en ny konferanse om NCP og IDNT den 29. oktober i Lund. Konferansen er kostnadsfri og åpen også for norske kef’er. Påmelding kan gjøres via skjemaet på: http://www.confacta.eu/lundncp2012/

Bestilling av pocketutgaven må gjøres innen 31.august 2012 og er bindende.

Pris: 350 NOK pluss porto.

Bestillingen sendes til Lene Thoresen på e-post adresse l-thores@online.no