Nordic nutrition recommendations - bolk 2

Nordic nutrition recommendations - bolk 2

Den andre bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er 13. desember lagt ut til høring, og forskere og andre interessenter oppfordres til å komme med innspill til arbeidsgruppen for nye nordiske næringsstoffanbefalinger før 14. januar 2013.En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fem nordiske landene leder arbeidet, som finansieres av Nordisk ministerråd. Over hundre forskere og eksperter har jobbet med grunnlaget for anbefalingene.

Andre bolk favner:

Fysisk aktivitet

Alkohol

Vitamin A

Tiamin

Riboflavin

Niacin

Biotin

Pantotensyre

Magnesium

Sink

Krom

Mangan

Molybden

Prinsipper og bakgrunn (Kapittel 3)

 Synspunkter på den andre bolken av reviderte anbefalinger, som skal være av vitenskapelig og teknisk art, sendes arbeidsgruppen senest 14. januar 2013. Disse skal skrives inn i et skjema som ligger på nettsidene til arbeidsgruppen


Nordic Nutrition Recommendations


Innspill som ikke sendes i skjemaet, blir ikke vurdert.

 I begynnelsen av 2013 vil ytterligere forslag til anbefalinger for flere næringsstoffer bli lagt ut til høring.

Ytterligere opplysninger om dette arbeidet finnes på arbeidsgruppens nettside www.nnr5.org

Med vennlig hilsen

Lars Johansson

Helsedirektoratet