Nordic Nutrition Recommendations - høring

Den første bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er nå lagt ut til høring, og forskere og andre interessenter oppfordres til å komme med innspill til arbeidsgruppen for nye nordiske næringsstoffanbefalinger før 26. november.En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de fem nordiske landene leder arbeidet, som finansieres av Nordisk ministerråd. Over hundre forskere og eksperter har jobbet med grunnlaget for anbefalingene.

Første bolk favner:

Natriumklorid (salt)

Vitaminene C, E og K

Mineralene fluor, jod, kalsium, kopper og selen

Antioksidanter

Væskebalanse

De foreslåtte anbefalingene skiller seg relativt lite fra anbefalingene fra 2004, bortsett fra for selen. Der økes det anbefalte inntaket for voksne menn og kvinner, gravide og ammende.

Synspunkter på den første bolken av reviderte anbefalinger, som skal være av vitenskapelig og teknisk art, sendes arbeidsgruppen senest 26. november. Disse skal skrives inn i et skjema som ligger på nettsidene til arbeidsgruppen.

Nordic Nutrition Recommendations

Innspill som ikke sendes i skjemaet, blir ikke vurdert.

I løpet av høsten vil forslag til anbefalinger for flere næringsstoffer bli sendt ut puljevis for å få synspunkter.

Ytterligere opplysninger om dette arbeidet finnes på arbeidsgruppens nettsidewww.nnr5.org

Med vennlig hilsen

Lars Johansson

Avdeling nasjonalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet