Jod-tabell med 438 matvarer lansert

Jod-tabell med 438 matvarer lansert

En ny jodtabell er lansert. Den nye jodtabellen er utvidet og omfatter 438 matvarer fordelt på alle matvaregruppene i Matvaretabellen.