Dårlig tarmflora, dårlig helse

Dårlig tarmflora, dårlig helse

Eldre på gamlehjem spiser dårligere, og har mindre variert bakterieflora i magen enn eldre som bor hjemme, i en irsk studie. Det henger sammen med dårligere helse.

I studien har forskerne undersøkt magebakteriene til 178 eldre, og sett dem i sammenheng med dietten til den enkelte testdeltager. Konklusjonen er at eldre som har en mer variert diett, med mer frukt, grønnsaker og grove kornprodukter, også har mer variert bakterieflora. De hadde dessuten en bedre allmenntilstand, sammenlignet med de eldre som fikk i seg mer ensformig mat

Nettstedet forskning.no har skrevet en artikkel om studien her.

Originalartikkel (sammendrag):
M. J. Claesson m.fl. (2012) Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature, publisert online 13. juli 2012