Sykehusrelatert underernæring hos eldre- diagnose og behandling

Disputas Lisa Ha ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, vil 29. april forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  "Energy- and protein supplementation to elderly stroke patients at nutritional risk in hospital". Les mer om tid og sted her.