Omega-3-tilskudd bremset ikke demensutvikling

Omega-3-tilskudd bremset ikke demensutvikling

Tidligere epidemiologiske studier og studier i dyremodeller har indikert en mulig beskyttende effekt av DHA-tilskudd på Alzeimers sykdom. En nylig publisert studie viser at inntak av 2 g DHA-tilskudd i 18 måneder ikke utgjorde noen forskjell i demensutvikling hos pasienter med mild til moderat Alzeimers. (Tidsskrift for Den norske legeforening)

(Tidsskrift for Den norske legeforening)