Mye natrium og lite kalium er ikke gunstig

Mye natrium og lite kalium er ikke gunstig

Høyt inntak av natrium og lavt inntak av kalium var assosiert med økt dødelighet i en stor prospektiv kohortstudie.