Heldagsmøte om helseøkonomi mandag 5. desember

NSH inviterer til heldagsmøte om helseøkonomi mandag 5. desember.Økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen - hva skjer?

• Kommunal medfinansiering trer i kraft fra 1.1. 2012
• I statbudsjettet konkretiseres de økonomiske virkemidlene
• Hvordan blir innrapporteringen og oppgjørsordningene?

    Økonomiske virkemidler for å understøtte målsetningene i samhandlingsreformen
    - kommunal medfinansiering, tilskudd til etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, overføring av økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter.
    v/ Cathrine Meland, Helse- og omsorgsdepartementet
    Kommunal medfinansiering i praksis - rapportering, beregning og oppgjørsform v/ Fredrik A.S.R. Hanssen, Helsedirektoratet
    Hvordan forholder vi oss til de økonomiske virkemidlene? v/ Daniel Haga, Helse Midt-Norge
    Blir storbyene taperne etter 1.1.2012? - et eksempel fra Oslo v/ Åse Laila Snare, Oslo kommune

For fullstendig program og påmelding, klikk her

NSH tilbyr gratis medlemskontingent for resten av 2011 ved innmelding for 2012.
Deltakeravgift er kroner 1.200 for medlemmer og 2.200 for ikke-medlemmer. Innmelding her

Med vennlig hilsen
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH

May Britt Buhaug
Sekretariatsleder
Telefon: 22 40 25 55/50
Mobil: 97 54 87 51
Epost: maybritt.buhaug@nsh.no

HUSK Lederkonferansen 2011, 2. og 3. februar