Forebygger probiotiske matvarer svangerskapsforgiftning?

Forebygger probiotiske matvarer svangerskapsforgiftning?

Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning sammenlignet med andre gravide kvinner. Det åpner muligheten for at slike melkeprodukter kan beskytte mot utvikling av svangerskapsforgiftning, viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet.