Fedmekirurgi for ungdom?

I Tidskrift for Den norske legeforening blir muligheten for å tilby ungdommer fedmekirurgi belyst. Selv om internasjonale erfaringer tyder på at fedmekirurgi er en effektiv og trygg behandling for nøye utvalgte ungdommer med sykelig fedme, mangler vi kunnskap om hvilke seleksjonskriterier som bør velges for å sikre god etterlevelse postoperativt, og ikke minst hvilke fysiske og psykiske langtidseffekter behandlingen gir.

Les hele artikkelen på Tidsskriftets sine hjemmesider.