Ernæringspris for bedre mat til syke og eldre

Ernæringspris for bedre mat til syke og eldre

Else Nielsen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Gudrun Elisabeth Ustad i Bærum kommune deler Ernæringsprisen 2010 for sin innsats for bedre kosthold i institusjoner og hjemmetjeneste.

– De to prisvinnerne har gjort et spesielt godt arbeid for å fremme et godt og næringsriktig måltidstilbud blant syke og eldre på sykehus og i kommunehelsetjenesten, sier leder av Nasjonalt råd for ernæring, Haakon Meyer. Les mer