Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Ubetydelige funn av legemidler og fremmedstoff i oppdrettsfisk

Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier.

Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Les mer...