Type 2-diabetes og metabolsk syndrom før og etter gastrisk bypass

Type 2-diabetes og metabolsk syndrom før og etter gastrisk bypass

Gastrisk bypass har en gunstig effekt på type 2-diabetes og metabolsk syndrom for pasienter med sykelig fedme. Det viser en norsk studie.