Spedkost 12 måneder

Spedkost 12 måneder

Tolv måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost 12 måneder.