Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Overvekt beskytter mot hjerneblødning

Norske forskere har identifisert risikofaktorer for subaraknoidalblødning. Overraskende fant de at overvekt er en beskyttende faktor.

Forskerne undersøkte sammenhenger mellom vanlige livsstilsfaktorer og risikoen for subaraknoidalblødning ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (1). De identifiserte alle som hadde fått subaraknoidalblødning i årene etter deltakelse i HUNT 1 (n = 132), og undersøkte hva som skilte disse fra dem som ikke fikk sykdommen.

Les mer