Nasjonal Strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer

Nasjonal Strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer

Helsedirektoratet inviterer til nasjonal strategikonferanse om forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 17. og 18.november 2010 i Helsedirektoratets auditorium. Påmeldingsfrist er 1. november.