NIFES analyse av sushi

NIFES analyse av sushi

NIFES har i oppdrag fra Mattilsynet analysert innholdet av fremmedstoffer og mikrobiologisk kvalitet i sushi-produkter. Hver sushi-prøve bestod av ris, grønnsaker, krydder, eventuelle sauser og forskjellige sjømatprodukter fra ulike utsalgssteder og restauranter i Bergen og Trondheim.