Nøtter gir gunstigere lipidprofil

Nøtter gir gunstigere lipidprofil

Daglig inntak av nøtter påvirker lipidprofilen i gunstig retning og effekten er doseavhengig. (Tidsskriftet for Den norske legeforening.)