Mindre piller - mer aktivitet

Mindre piller - mer aktivitet

Helsedirektoratet lanserer i dag Aktivitetshåndboken - en håndbok for helsepersonell om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av en rekke sykdommer.

Les mer om Aktivitetshåndboken 

Helsedirektoratet lanserer i dag Aktivitetshåndboken - en håndbok for
helsepersonell om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og
behandling av en rekke sykdommer.

- Vi oppfordrer med dette leger og annet helsepersonell til å vurdere aktivitet
i forebygging og behandling på lik linje med medisin. De bør heretter ta fram
Aktivitetshåndboken framfor Felleskatalogen i ethvert tilfelle det kan være
aktuelt, sier Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet.

Ønsker mer kunnskap
Inaktivitet øker i alle aldersgrupper og med de store helsemessige utfordringene
det medfører for samfunnet og den enkelte, mener helsedirektøren at det er det
helt nødvendig å satse mer på fysisk aktivitet.

- Vi ønsker å øke kunnskapen om effekten av fysisk aktivitet i forebygging og
behandling, og dette mener vi Aktivitetshåndboka kan bidra til, sier Larsen.

Forskning viser at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på blant annet
kreft og psykiske lidelser. Når det gjelder å forebygge kreft finnes det svært
få virkemidler å ta i bruk. Fysisk aktivitet har ingen bivirkninger, lave
kostnader og hver enkelt kan gjøre noe med det på egenhånd.

Legeforeningen positive
Folk flest har stor tillit til sin fastlege. Det er derfor viktig at
helsepersonell har tilgang til gode verktøy for å gi kvalifiserte råd til sine
pasienter. Helsedirektoratet er svært glade for at Legeforeningen stiller seg
bak Aktivitetshåndboken.

President i Den norske legeforening, Torunn Janbu, mener Aktivitetshåndboken
kan bli et nyttig og godt verktøy i arbeidet med å fremme fysisk aktivitet.

- Legeforeningen er glad for at det satses på strukturelle og samfunnsmessige
tiltak som vil legge til rette for økt aktivitet, samtidig som Helsedirektoratet
også har laget en håndbok for bruk i direkte pasientarbeid og i samfunns- og
arbeidsmedisinsk perspektiv, sier Janbu.

Norsk fysioterapiforbund har vært en viktig samarbeidspartner i arbeidet med
Aktivitetshåndboken.

Fakta om Aktivitetshåndboken

· Skal distribueres til alle landets fastleger og kommuneleger.

· Bokens redaktør er professor Roald Bahr ved Seksjon for idrettsmedisinske fag
ved Norges idrettshøgskole.

· Aktivitetshåndboken er skrevet av norske og svenske fageksperter og er et
samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens folkhälsoinstitut.

· Del 1 handler om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, med fokus på
motivasjon, tilrettelegging og generelle aktivitetsanbefalinger.

· Del 2 presenterer konkrete anbefalinger for bruk av fysisk aktivitet i
behandlingen av 33 ulike sykdommer og tilstander.


Les mer om Aktivitetshåndboken på www.helsedirektoratet.no

Kontaktperson: Bente H. Steinnes, 991 64 797