Metabolsk og kardiovaskulær helse ved psykiske lidelser

Metabolsk og kardiovaskulær helse ved psykiske lidelser

Det er en økt forekomst av metabolsk syndrom og diabetes type 2 hos pasienter med schizofreni. Andre psykiske lidelser er også assosiert med økt risiko for livstilsykdommer. Mulige årsaker diskuteres i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening.

  Les mer