Lansering av retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

For første gang legges det frem nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring.
Det blir lansering av de Nasjonale Faglige Retningslinjer onsdag 24.juni kl 11- 12.00 i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2 (St.Olavs plass), Oslo.
Alle kef'er er invitert!

På lanseringen vil statssekretær Ellen Birgitte Pedersen fra Helse- og omsorgsdepartementet få overrakt de nye retningslinjene fra helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. Arbeidsgruppens leder overlege og professor Anne Berit Guttormsen redegjør for hovedinnholdet i retningslinjene og ernæringskoordinator og klinisk ernæringsfysiolog Randi Tangvik fra Haukeland universitetssykehus vil fortelle om erfaringer med målrettet ernæringsarbeid".

Påmelding til Guro Smedshaug, gsm@helsedir.no.

Hvis du ikke har anledning til å delta på lanseringen kan du laste ned de nye Nasjonale faglige retningslinjene her.

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Link til sosial og helse direktoratet