Kristin Reimers Kardel forsvarer dr.graden

Kristin Reimers Kardel forsvarer dr.graden

Fem prosent bedre kondisjon hos førstegangsfødende senker fødselsvarigheten med 30 minutter. Det er et av resultatene forsker og klinisk ernæringsfysiolog Kristin Reimers Kardel fremlegger i sin doktorgradsavhandling om fysisk aktivitet under svangerskapet og ernæring under fødsel.