Invitasjon til ressursgruppesamling - fysisk aktivitet, ernæring og tobakksforebyggging

Helsedirektoratet og Østfold fylkeskommune inviterer til samling for ressursgruppemedlemmer og ressurspersoner i Fredrikstad 8.-10. september 2010