Foreslå kandidater til Ernæringsprisen 2010 - frist 21. okt

Foreslå kandidater til Ernæringsprisen 2010 - frist 21. okt

Nasjonalt råd for ernæring deler sammen med Helsedirektoratet ut en pris for godt ernæringsarbeid. I 2010 vil prisen gå til en kandidat som har gjort en innsats for å fremme bedre kosthold i institusjoner og hjemmetjeneste.

Prisvinneren må ha gjort et spesielt godt arbeid for å fremme et sunt kosthold blant eldre/syke. Arbeidet må ha generell betydning. Kandidater som har drevet arbeid på lokalt plan, kan få prisen dersom arbeidet kan får betydning utover lokalmiljøet. Både personer, institusjoner og fagmiljøer kan nomineres.

Ernæringsprisen er et stipend på 50.000 kroner.

Les mer....

 www.shdir.no