Flere studieplasser ved UiO og UiB på statsbudsjettet

Flere studieplasser ved UiO og UiB på statsbudsjettet

Masterstudiene i ernæring ved UiO og UiB utvides med totalt 20 studieplasser fra høsten 2011. Dette følger av forslag til statsbudsjett.

For å imøtekomme større ungdomskull og behov for økt opptakskapasitet foreslår regjeringen å opprette om lag 2 200 studieplasser fra høsten 2011. Fordelingen av studieplassene er basert
på vurdering av institusjonenes kapasitet og nasjonale behov.

Det er foreslått å opprette 20 nye studieplasser ved ved ernæringsstudiet fordelt med 15 plasser i Oslo og 5 plasser i Bergen.

Foreløpig tildeling