Flere gravide med svangerskapsdiabetes

Flere gravide med svangerskapsdiabetes

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antall gravide med svangerskapsdiabetes er økt.

  Les mer