Effektive tiltak mot fedme hos barn

Effektive tiltak mot fedme hos barn

Det er usikkert hvilke behandlingstiltak som har best effekt ved fedme hos barn og unge. En ny kunnskapsoppsummering fra Cochrane-samarbeidet viser at programmer som er rettet mot endring av levevaner i familier, har effekt ved 6–12 måneders observasjon.