ESPEN 2011 i Gøteborg

ESPEN 2011 i Gøteborg

"Nutrition in translation – bridging science and practice" er tema for den 33dje ESPEN kongressen som skal finne sted i Gøteborg i september 2011.