Økt forskjell i dødelighet mellom utdanningsgrupper

Økt forskjell i dødelighet mellom utdanningsgrupper

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at den generelle nedgangen i dødelighet de siste tiårene først og fremst kommer grupper med høyere utdanning til gode. Hjerte- og karsykdommer, lungekreft og kroniske luftveissykdommer er de fremste årsakene til at lavere utdanningsgrupper kommer dårligere ut.