Tranebær mot urinveisinfeksjon

Tranebær mot urinveisinfeksjon

Tranebær fås i form av juice, tabletter og kapsler og brukes i behandling og forebygging av urinveisinfeksjoner. En litteraturgjennomgang tyder på at tranebær kan forebygge symptomatisk urinveisinfeksjon hos kvinner med risiko for residiverende infeksjoner.