Nøkkelhullsmerkingen

Nøkkelhullsmerkingen

Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet har lagt frem sin anbefaling om å innføre nøkkelhullet som sunnhetsmerke i Norge. Ni av ti forbrukere er positive til sunnhetsmerking av matvarer, og sier at de vil ha stor tillitt til en merkeordning som myndighetene står bak.

Les mer

Mat- og helsemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark har gjennom forhandlinger blitt enige om hvilke kriterier som skal gjelde for et felles skandinavisk nøkkelhullsmerke. Kriteriene er sendt til EU-kommisjonen, som så vil sende dem ut på høring til EU-landene. Prosessen i EU tar 3-6 måneder og Mattilsynet regner med at forordningen trer i kraft våren 2009.  Utkast til forskrift