Mye kjøtt - økt dødelighet

Mye kjøtt - økt dødelighet

Høyt inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er assosiert med økt dødelighet av både kreft og kardiovaskulære sykdommer. Det viser en stor amerikansk studie.

– Dette er en spennende og vel designet epidemiologisk studie. Resultatene underbygger konklusjonen i den grundige og omfattende kreftrapporten fra American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund som ble publisert i 2007. Der ble det konkludert med at det er overbevisende dokumentasjon for at rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for utvikling av tykk- og endetarmskreft, sier professor Lene Frost Andersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

LitteraturSinha R, Cross A, Graubard B et al. Meat intake and mortality. A prospective study of over a half million people. Arch Intern Med 2009; 169: 562–71.


Les mer