Mindre bukfett med hydrolyserte fiskeproteiner i dietten

Mindre bukfett med hydrolyserte fiskeproteiner i dietten

Ny forskning hos NIFES viser at hydrolyserte proteiner, peptider, fra fisk kan påvirke produksjon og fordeling av gallesyrer og dermed redusere utviklingen av fedme hos rotter.

Overvekt er et økende problem nasjonalt og internasjonalt, men kan forebygges, blant annet gjennom et balansert kosthold. Her har fisk og annen sjømat en naturlig plass. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har gjort flere forsøk hvor rotter er blitt fôret med fiskeproteiner i hydrolysert form, det vil si nedbrutt til kortere bestanddeler kalt peptider. Når melkeproteinet i fôret erstattes med hydrolyserte fiskeproteiner øker innholdet av gallesyrer i kroppen og rottene utvikler mindre fettvev, spesielt i buken (abdomen). Nå forsøker NIFES å finne de bakenforliggende mekanismene til dette.

Les mer