Mer enn centimeter og gram

Mer enn centimeter og gram

Vekstkurver - måling av høyde og vekt - er nyttig i klinisk praksis og for helseovervåking. Dagens kurver er modne for utskiftning, men hvilke skal vi bruke?