Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner

Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner

Mødre med mange negative tanker og følelser gir barna sine mer usunn og mindre sunn mat. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.