Helsekonferansen 2009 –      «Tid for samhandling»

Helsekonferansen 2009 – «Tid for samhandling»

I juni 2009 skal regjeringen legge fram stortingsmeldingen om samhandlingsreformen, som bygger bro mellom tidligere reformer i helse- og omsorgstjenesten. Reformen skal legge til rette for helhetlige og langsiktige strategier og tiltak på helse- og omsorgsområdet.

 http://www.helsedirektoratet.no/helsekonferansen

 

Direkte på web-tv

Foredragene til Hanssen, Meltveit Kleppa og Starfield kan følges direkte på web-tv. Også plenumsforedragene onsdag 13. mai kan sees direkte på web-tv.