Glutenintoleranse - høring av utkast til ny forskrift

Glutenintoleranse - høring av utkast til ny forskrift

Mattilsynet gjennomfører nå høring av utkast til ny forskrift om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse. Utkastet til forskrift
gjennomfører forordning (EF) nr. 41/2009 om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse i norsk rett. Øvre tillatte nivå
av gluten i produktene blir lavere enn hva som har vært praktisert i dag. Høringsfrist er 1. juli 2009. Styret kommer tilbake til frist for innsendelse av høringsforslag til styret.