Fokus på jern i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening

Fokus på jern i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidligere har regulering av jernabsorpsjonen blitt omtalt som «en gåte», men senere års forskning har bidratt med mye interessant forskning. Hensikten med artikkelen er å gi en oppdatert oversikt over normal regulering av jernbalansen og regulering ved patologisk jernoverskudd.

Regulering av jernbalansen
B Borch-Iohnsen   T Hagve   A Hauge   K Thorstensen  
Hemokromatose - fra underdiagnostisert kuriositet til folkesykdom
Tor-Arne Hagve, Arne Åsberg, Rune Ulvik, Berit Borch-Iohnsen, Ketil Thorstensen
Kroppens finjusterte jernreguleringssystem
K B F Haug