Finner nye allergikilder

Finner nye allergikilder

Tilfeller av alvorlig matallergi skal registreres. Slik oppdager man stadig nye allergikilder i matvarer.
Det finnes et ”Matallergiregister” hvor alvorlige allergiske reaksjoner framkalt av mat skal meldes inn. Dette registeret driftes av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i samarbeid med Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Generelle overslag fra vestlige land indikerer at 5-8 prosent barn og 3-4 prosent voksne har diagnosen matallergi.

Fem til ti ganger så mange opplever symptomer som de selv mener skyldes matallergi uten at dette er blitt bekreftet.

Les mer