Er det noe i maten?

Er det noe i maten?

Det antas at 3-8% av barn i alderen 0-3 år i Norge har matreaksjoner, hovedsaklig allergiske. Imidlertid er det langt flere barn i alderen 0-18 år, som unngår en eller flere viktige matvarer på grunn av uklare symptomer som antas å ha sammenheng med maten. Gjennom prosjektet "Er det noe i maten" ønsker Voksentoppen senter for astma og allergi, Barneklinikken å etablere et ressurssenter for matoverfølsomhet hos barn i alderen 0-18 år.