Diabetes skal behandles bedre

Diabetes skal behandles bedre

Behandling av diabetes skal i større grad også vektlegge økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Nye nasjonale retningslinjer for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes sendes nå ut til alle fastleger og helseforetak.

Stadig flere får diabetes. Antallet personer med diabetes i Norge ble i 2004 anslått til ca. 265 000 og halvparten av disse hadde ikke fått diagnostisert sykdommen. Vel 25 000 av disse har type 1-diabetes. Norge er et av landene hvor type 1-diabetes blant barn og unge forekommer hyppigst. Forekomst av kjent type 2-diabetes har økt og mest hos innvandrerkvinner.

Les mer