Ønsker økt diabetes-bevissthet

Ønsker økt diabetes-bevissthet

Helsedirektoratet og Norges Diabetesforbund starter i disse dager en kampanje for å forebygge diabetes i befolkningen og for å finne personer med ukjent diabetes.

Nå skal det norske folk oppfordres til å unngå type 2-diabetes. Metermål for livvidden og nettsted som sjekker risiko for type 2-diabetes, er blant hjelpemidlene som tilbys.

Alvorlig sykdom

Kampanjen fokuserer på risiko og det man selv kan gjøre for å forebygge egen sykdom. Det er blant annet laget en nett-basert test for å måle sin egen risiko for type 2-diabetes, og målebånd for å måle livvidde som er en av risikofaktorene. Plakater og brosjyrer er sendt til alle landets fastlegekontor. Apotekene vil delta i kampanjen senere i høst.

— Diabetes er en alvorlig sykdom. Ubehandlet type 2-diabetes øker også faren for hjerte- og karsykdommer og skader på nyrer, øyne og føtter, sier prosjektleder Tor Claudi i Helsedirektoratet.

Nærmere 200 000 mennesker i Norge har kjent diabetes. I tillegg kan over 100 000 ha type 2-diabetes uten å vite om det.

Les mer