Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Fagpolitisk arbeid gir resultater for kliniske ernæringsfysiologer!

Godt fagpolitisk arbeid over tid gir resultater! Kliniske ernæringsfysiologer er nå foreslått inkludert som helsepersonell i legemiddelforskriften og kan da igjen motta informasjon om relevante legemidler (parenterale ernæringsløsninger). Dette er essensielt for å ivareta god pasientsikkerhet og gi effektiv behandling.

Alle produsenter av legemidler må forholde seg til legemiddelforskriften. Denne inneholder blant annet detaljerte retningslinjer for hvordan de kan drive sin markedsføring og hvem som har lov til å motta denne. Kliniske ernæringsfysiologer har ikke vært definert som helsepersonell i legemiddelregelverket og har derfor ikke vært lovlige mottakere av legemiddelreklame. Til tross for dette kunne kef-er frem til 2014 motta informasjon om legemidler, inkludert parenterale ernæringstilskudd, som følge av en unntaksbestemmelse i legemiddelforskriftens paragraf 13 -7. I november 2014 ble det i midlertidig bestemt at denne paragrafen skulle oppheves, med den følge at markedsføring av reseptbelagte
egemidler overfor kef-er ble ulovlig. Intravenøse ernæringsprodukter er klassifisert som legemidler.

Ettersom kliniske ernæringsfysiologer er involvert i medisinsk ernæringsbehandling, både ved individuell spesialisert behandling og i veiledning av, og i tverrfaglige team med annet helsepersonell, var dette særdeles uheldig. Å være oppdatert på legemidlers effekt, virkestoffer, virkemekanismer, interaksjoner med mat, funksjon i frisk/syk kropp og innvirkning på matinntak og ernæringsstatus, er viktig for å ivareta god pasientsikkerhet. Som kef er man ofte også ansvarlig for å anbefale og forordne enterale og parenterale ernæringsløsninger. På bakgrunn av dette er det essensielt at vår yrkesgruppe får holde seg oppdatert på informasjon, produktendringer og får opplæring om parenterale ernæringsløsninger (reseptbelagte). Når produsenter av parenterale ernæringsprodukter ikke lenger kunne kontakte kef med informasjon, forsvant en viktig kanal for å holde seg oppdatert og ha oversikt over produktene på markedet.


Dette kunne Kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet ikke akseptere. Med målfokusert, tålmodig og konkret fagpolitisk arbeid har foreningen arbeidet for at kliniske ernæringsfysiologer skulle bli innlemmet som helsepersonell i legemiddelforskriften. Innsendelse av høringsinnspill, deltagelse på høringer og annet påvirkningsarbeid har gitt resultater, og det sendes en stor takk til
samtlige som har bidratt i dette arbeidet.

Kliniske ernæringsfysiologer er nå (høsten 2018) foreslått innlemmet i forskriften som autorisert helsepersonell på lik linje med andre faggrupper som leger, farmasøyter og tannleger. Dette betyr at faggruppen på nytt kan motta informasjon om reseptbelagte produkter og bidra med oppdatert kunnskap for sikker og effektiv ernæringsbehandling av pasienter med ulike diagnoser. Endringen er sendt på høring og vil dermed ikke tre i kraft før på nyåret.

Hipp hipp hurra!!!

 

Mvh,

Mandeep Kaur Bains

Leder for Kliniske Ernæringsfysiologers
Forening tilknyttet Forskningsforbundet (KEFF).