Fagspesifikt nettverk for kliniske ernæringsfysiologer, torsdag 28. november

Fagdag: Fagspesifikt nettverk for kliniske ernæringsfysiologer
Torsdag 28. november kl. 08.30 – 15.30

Invitasjon til fagdag

Fagspesifikt nettverk (FSN) for kliniske ernæringsfysiologer ved OUS har gleden av å kunne invitere deg til:

Fagdag torsdag 28. november 2019 fra kl 09.00-1530 på Søsterhjemmet (rom 3806, inngang 2A), Ullevål Sykehus. 

Vi vil blant annet ha foredrag og workshop om Nutrition Care Process (NCP), lære mer om hvordan bli en god kef-veileder da dette for de fleste inngår i arbeidshverdagen enten for kollegaer eller studenter. Vi vil få en oppdatering vedrørende arbeidet og rapporten «Tjenestetilbud innen ernæring og tilgang til klinisk ernæringsfysiologer i OUS» med Matthias Baaske samt få høre om overvektbehandling. Se foreløpig program. 

Kef-er i spesialisthelsetjenesten fra Helse Sør-Øst og kef som jobber i Oslo kommune prioriteres plass, men tidligere har det vært plass til alle påmeldte. Meld deg på med informasjon om arbeidsplass så får du evt tilbakemelding hvis det skulle bli fulltegnet. Ved påmelding, meld også fra om matallergier eller spesielle behov.

Lunsj er inkludert og fagdagen er gratis.

Påmelding sendes til Lene Aven, e-post: lenave@ous-hf.no, innen 7.november.

Med vennlig hilsen

FSN for kliniske ernæringsfysiologer ved OUS
Sara Linn Saunes, Lene Aven, Anne Høidalen, Elisabeth Elind, Linn Helene Stølen, Lill Monica Drivdal og Ida Heir Hovland (leder) 


Program for dagen:

08:30-09:00 

Registrering

09:00-09:15

Velkomst og praktisk informasjon v/leder av FSN

09:15-9:30

Kollegaveiledning

v/kef’er fra SSE

09:30-10:15

Nutrition Care Process steg for steg

v/Charlotte Peersen

10:15-10:30   

Pause

 

10:30-10:45

 

10:45-11:15

 

11:15-11:45

 

Rollespill

v/Tonje Mellin-Olsen og Sissi Stove Lorentzen

 

Nutrition Care Process steg for steg - fortsetter med rom for spørsmål

v/Charlotte Peersen

 

Journalnotat 

v/Ingrid Fange Gjelstad

11:45-12:30

Lunsj

12:30-13:15      

Veiledning

v/Eli Lejonberg

13:15-14:00

Veiledning

v/Eli Lejonberg

14:00-14:15

Pause

14:15-14:45

Fremlegg av rapporten: "Tjenestetilbud innen ernæring og tilgang til klinisk ernæringsfysiologer i OUS"
v/Matthias Baaske, fagdirektør 

14:45-15:15

Hva skal til for å lykkes med vektreduksjon?

v/Susanna Hanvold

15:15-15:30

Avslutning
v/FSN-KEF