Logo
Login
Navigasjon

Alle registrerte medlemmer i KEFF kan delta på årsmøtet. Studentmedlemmer har observatørstatus med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Alle øvrige medlemskategorier har stemmerett.

Dagsorden og sakspapirer sendes ut tre uker før årsmøtet. Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til post@keff.no senest fem uker før årsmøtet, innen tirsdag 15. februar 2022.

Arbeidsgrupper, faggrupper og andre som skal levere årsberetning til sakspapirene bes også om å sende disse til post@keff.no innen tirsdag 15. februar 2022.

Fire styremedlemmer er på valg i år. Meld interesse eller send forslag til kandidater til valgkomiteen v/Vegard Lysne vegard.lysne@gmail.com .

Etter to digitale årsmøter, gleder vi oss til å samle KEFFs medlemmer på mer normalt vis denne gangen. Vel møtt!