Logo
Login
Navigasjon

Dette seminaret måtte dessverre avlyses i april pga koronasituasjonen. Nå har myndighetene igjen åpnet for fysiske arrangementer. Programmet er på plass og vi har gleden av å invitere deg til et spennende fagseminar 12. november i Oslo. Sted annonseres senere.

Seminaret vil belyse forskning på kjøtt og vil gå i dybden på sentrale temaer knyttet til kjøtt, helse og bærekraft. Målgruppen er fagpersoner innen helse og bærekraft.  

På programmet står flere internasjonalt, anerkjente foredragsholdere, og seminaret vil derfor foregå på engelsk.

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her.