Logo
Login
Navigasjon
Målgruppe

Kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer som har tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom. Klinisk ernæringsfysiologer som jobber med ernæringsbehandling av voksne med utviklingshemming

Mål for fagkurset

Å stryke deltakernes kunnskap om ernæringsbehandling til voksne med utviklingshemming.

Om foreleserne

Stine Skorpen er sykepleier og fagkonsulent på Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun har ledet arbeidet med å etablere en ny nettside om dysfagi hos personer med utviklingshemming.

Kristine Nordkvelle er klinisk ernæringsfysiolog og ansatt på Lovisenberg Lindring og livshjelp og i bydel Sagene i Oslo Kommune. Drivkraften bak engasjementet til Kristine er at god ernæringsoppfølging ikke skal være basert på tilfeldigheter, men være en selvfølge for alle. Kristine har erfaring fra sykehus, bydel, tv, radio, undervisning og foredragsvirksomhet.

Magnhild Kverneland er klinisk ernæringsfysiolog ved Spesialsykehuset for epilepsi på Oslo universitetssykehus der hun har erfaring med diettbehandling av voksne med legemiddelresistent epilepsi, inkludert pasienter med sjeldne diagnoser og utviklingshemming. Hun har doktorgrad fra 2020 om temaet.

Marianne Nordstrøm er klinisk ernæringsfysiolog ansatt på Frambu, Universitetet i Oslo og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus. Hun har erfaring fra forskning, undervisning og veiledning om ernæringsutfordringer ved sjeldne diagnoser og utviklingshemming.

Mer info og påmelding på: https://frambu.no/kurs/ernaeri...