Logo
Login
Navigasjon


Diabetesforum er en konferanse med lange tradisjoner, som arrangeres hvert annet år. Det har etablert seg som en viktig tverrfaglig møteplass og arena for personer med interesse for diabetesbehandling. Diabetesforum gir faglig oppdatering på tvers av helsetjenestenivåene og de ulike faggruppene.

Konferansen består av to deler:

Mer info og påmelding på diabetesforbundets sider her.